Kutes'te Politikalar

Kutes Metal Logosu

Kalite Politikası

Kutes Metal'de kalite yönergeleri ve çevre politikaları müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik etrafında geliştirilirken, garantimiz üretkenliğimizin temeli olmaya devam ediyor.

Kalite Politikası
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak.
 • Sürdürülebilirliği olan yatırımlar yapmak.
 • Kaliteli üretim anlayışını tüm kademelerde yaşam biçimi haline getirmek.
 • Sürekli eğitim anlayışıyla gelişen ve büyüyen dünyaya ayak uydurmak.
 • Sürekli İyileştirmeyi etkin kılmak için tüm süreçlerin hedeflerini belirlemek ve takip etmek.
 • Yasalara ve Kutes Metal San ve Tic A.Ş’de belirlenen etik kurallara tam riayet edilmesini sağlamak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak.
 • Enerji ve Doğal kaynakların korunması, verimli kullanılması, çevre yükünün azaltılmasını sağlamak.
Devamını Oku

Çevre Politikası

ISO 14001:2015 kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekleyen bir sistem standardıdır. Bu belgeyi almaktaki amacımız;

Çevre Politikası
 • Üretim teknolojimiz dolayısıyla firmamızın büyük kalemlerinden biri olan elektrik enerjisi tüketimini kontrol altına almak, küresel olarak enerjinin korunmasına fayda sağlamak ve buna bağlı olarak da maliyetleri düşürmektir.
 • Bulunduğumuz konum itibariyle insan yaşamına ve çevreye, çevredeki tarım alanllarına zarar vermeden atıkları bertaraf etmek, kontrol altına alarak çevreye verilen zararı minimuma indirmek.
 • Çevreye olan saygı, yapılacak düzenlemelerle hem firma imajını yüksek tutmak hem de tedarikçi, müşteri ya da rakiplerimize örnek teşkil ederek çevreyi korumak.
 • Çevre ile ilgili yasal yükümlülükleri sürekli kontrol ederek bunlara uygunluğu arttırmak.
 • Çevre ile ilgili olarak iyileştirmeler yapmak ve bunların sürdürülebilir olmasını sağlayarak dinamik bir çevre yönetim sistemi kurmak.
 • Sürekli eğitimler ile çevreye ulan duyarlılığı ve çalışanların çevre bilincini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ISO 45001’in amacı güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. Günümüzde kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve kalite yönetim sistemleri ile sunulan bu ürünü güven altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye ve insana saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumlulukları yerine getirmeleri yönündedir. Aynı zamanda çalışanların çevre ve ISG konularında kazanmış oldukları yetkinlikleri artırmalarının desteklenmesi yönündedir. Sistemimizin tehlikelerinin belirlenmesi ve risklerinin azaltılmasındaki amacımız ve hedefimiz;

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 • Çalışanlarla ilgili iş kazalarını ve meslek hastalıklarının bugün ve gelecekte ortaya çıkmamasını güvence altına almak.
 • Çalışanlara olan saygıyı göstererek motivasyonunu arttırmak.
 • Meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğacak maddi ve manevi zarara karşı öncelikle çalışanları sonra firmayı korumak.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda, çalışanların gerek kendileri, gerek çalışan temsilcileri ile fikirlerini iletmelerini sağlayarak tehlikeleri ortadan kaldırmak, ISG risklerini azaltarak sürdürülebilir ve sürekli iyileştirmeler yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğini firma içinde bir yönetim sistemi oluşturarak yönetimin yasal sorumlulukları çalışanlara bildirmesi ve uygulanmasını sağlayarak, yasal gerekliliklerin takibini sağlamak.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinçlenmesini sağlamak ve kazaları, hastalıkları minimuma indirmek için sürekli eğitimler verilmesini sağlamak.

Bilgi Güvenliği Politikası

KUTES METAL SANAYİ TİCARET A.Ş olarak amacımız;

Bilgi Güvenliği Politikası
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde politika ve standartlarının belirlenmesi, dokümante edilmesi, gerekli kaynakların ayrılması ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymak, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan sözleşmelere uyulmasını temin etmek.
 • Bilgi güvenliği süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesini sağlamak.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak.
 • Kutes Metal San.ve Tic. A.Ş. ‘nin yönetsel, operasyonel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak.
 • Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak Kutes Metal San.ve Tic. A.Ş. ‘nin güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek.
 • Kutes Metal San.ve Tic. A.Ş. ‘nin karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamak.
 • Bilgi güvenliği kapsamında mevcut faaliyetlerimize yönelik tedarik kaynakları ve çalışan bilgileri gibi önemli verilerin gizliliğini korumak.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürdürülebilir kılmak için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek,
 • Bilgi güvenliği yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik ve verimli bir şekilde yöneterek, dökme demir sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.
Right Arrow