Döküm Teknolojisinin Tarihçesi
Döküm Teknolojisinin Tarihçesi Photo

Blog
Döküm Teknolojisinin Tarihçesi

Dünyada ilk kez döküm üretimi,Anadolu'da tunç (bronz) dökümünün keşfiyle başlamıştır. İstanbul'dan geçen ticaret yoluyla dünyaya yayılmıştır. Bakır alaşımlarının izabesi, MÖ 4000'li yılların ortalarında keşfedilmiştir.Anadolu tüm kültürlerin beşiği vazifesini gördüğü gibi dökümcülükte de en eski olma özelliğini korumuştur

Konya Cumra yakınında Çatal höyük kazısında MÖ 6000 yıllarında Anadolu'da madencilik yapıldığı tespit edilmiştir. Modern metalurji, Anadolu'da doğmuştur.Alacahöyük'te yapılan kazılarda (1937) içinde % 9-17 arasında kalay ihtiva eden MÖ 2400 yıllarına ait bronz parçalar bulunmuştur.Aynı kazıda MÖ 3000 yılına ait altın kabzalı bir hançer bulunmustur.

Tokat yöresinde -Ankara -Karaali ve Amasya-Gümüşköy bucağındaki kazılarda 70.000 Ton ile 1.5 Milyon ton arası değişen cüruf haznelerine rastlanmış, buradan alınan cüruf analizlerinden MÖ 1880 yıllarında çok iyi döküm yapıldığı tespit edilmiştir. Önceleri tek parça açık kalıplara balta ve diğer yassı parçaların üretimi için kullanılan döküm tekniği, yuvarlak parçaların üretilmesi için iki veya daha çok parçalı kalıpların kullanımıyla geliştirildi.M.Ö. 2000 yıllarından itibaren iç boşlukların elde edilmesi için pişirilmiş kilden maçalar kullanılmaya başlandı.Bunun yanında kalıplamada mum modellerin kullanıldığı ve ısıtılarak eritilen mumun kalıbı terk etmesiyle kalıp boşluğunun oluşturulduğu hassas döküm yönteminin de aynı asırlarda geliştirildiği görülmektedir.

M.Ö. l5OO'den başlayarak döküm tekniğinin özellikle Çin'de çok geliştirildiği görülmektedir.Çinliler çok parçalı kalıplarla karmaşık parçaların üretiminde ustalaşmışlardı.Orta ve Uzak Doğu' da geliştirilen bu teknikler savaşlar ve göçebe insanlarla birlikte Akdeniz havzasına ve daha sonra Avrupa' ya ulaştı.MÖ 900-600 yıllarında Urartu'lar Kuzey İtalya'daki Etrüskler'e -Yunanistan'a tunçtan dökülmüş ürünler ihraç ettikleri tarihi belgelerden tespit edilmiştir.MÖ 700-550 yıllarında Anadolu'da yaşayan FRİGLER zamanında döküm tekniğinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Günümüz insanın yaşam standartında son 50 yılda sağlanan olağanüstü iyileşme, büyük ölçüde mühendislik tasarımlarının seri ve ucuz olarak imalatını sağlayan yöntemlerin geliştirilmesi sayesindedir.

Mühendisler her bir imal usulünün imkanlarını,üstünlüklerini ve sınırlarını tanıyarak amaçladıkları tasarıma en ucuz ve doğru olarak ulaşmak için gerekli bilgileri edinmek zorundadırlar.

Döküm Süreçleri Card

Döküm Nasıl Yapılır? Çeşitleri Nelerdir?

Her geçen gün bir yenisinin eklendiği modern imalat yöntemleri, üretim teknolojilerinin gelişmesinde önemli rol oynar. Ancak bazı yöntemler vardır ki her ne kadar teknoloji gelişse de avantajları ile vazgeçilmezliğini korur.

Devamını Oku
Talaşlı İmalat Card

Talaşlı İmalat Yöntemleri Nelerdir?

Talaşlı imalat 18. yüzyılda ağaç endüstrisi ile gündeme gelmeye başlamış ve daha sonra demir şekillendirme işlemlerinde de kullanılarak 20. yüzyılda popüler ve yaygın hale gelmiştir. Uygulanacak işleme, verilecek şekle ve malzemeye göre değişen farklı talaşlı imalat yöntemleri bulunur.

Devamını Oku
Güneş Enerjisi Panelleri Card

Güneş Enerjisi Panelleri Nasıl Çalışır?

Güneş enerjisi, elektrik enerjisine ya da termal enerjiye dönüştürülebilen en temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Dünya üzerinde pek çok ülke, güneş enerjisi kullanımı bakımından son derece geniş kaynaklara sahiptir. Güneş enerjisi teknolojileri ticari, endüstriyel veya bireysel kullanımlar için oldukça ekonomik ve verimli çözümler sunar.

Devamını Oku