Kalite Politikası & Sertifikalar

Kutes Metal Logosu

Kutes Metal olarak bizleri hizmetlerimizde ayrıştırıcı kılan en önemli unsurlar arasında yüksek hacim ve adetli üretim yetkinliğine sahip son teknoloji üretim tesislerimiz, işinde uzman kadromuz ve üretimimizin kalitesini her daim en yüksek çıtada tutmak adına benimsediğimiz “Kalite Politikası” prensiplerimiz yer alır.

Kalite politikamızı belirlerken hedefimiz, en etik politikalarla en yenilikçi teknolojileri bir potada eritmek ve küreselleşen ticaret ağlarıyla beraber gelişerek şekil değiştiren üretim gerekliliklerini müşterilerimize en yüksek kalite standartlarında sağlamaktır.

Kutes Metal Kalite Politikası

Kutes Metal’in kalite politikası, vizyoner ve ahlaki değerlere önem veren prensipler doğrultusunda belirlenir. Kalite politikasıyla ulaşılması amaçlanan hedefler ise şunlardır:

 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın memnuniyet ve konforunu sağlamak.
 • Yatırımlarda sürdürülebilirliği ön planda tutarak en modern üretim teknolojilerinden yararlanmak ve bu sayede üretim gücünü maksimuma taşımak.
 • Yaklaşmakta olan yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0’a entegre olup Türkiye’de yenilikçi bir sanayi anlayışının öncüsü olmak.
 • Üretim kalitesini zirve noktasına taşıyarak bu kaliteyi bir standart hâle getirmek ve şeffaf bir yaklaşımla müşterilerimize sunmak.
 • Eğitime önem vermek, dünyadaki ve sektördeki yenilikleri yakından takip ederek ilk uygulayan firmalar arasında yer almak.
 • Tüm süreçlerin hedeflerini belirlemek, hedefe uygun politikalar uygulamak ve etkin takip sistemiyle sürekli iyileştirmeyi etkin kılmak.
 • Kutes Metal’in tüm kademelerinde ve aygıtlarında kalite politikasının geçerli hâle gelmesini sağlamak.
 • Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret anlaşmalarına ve Kutes Metal San. ve Tic. A.Ş.’de belirlenen etik kurallara koşulsuz olarak tam riayet edilmesini sağlamak.
 • Çalışanlara hiçbir şekilde güvenlik riski taşımayan, sağlığa zararlı hiçbir unsur bulunmayan ve yaşam kalitelerini yükselten bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Sürdürülebilir yöntemlerden ve çevre koruyucu sistemlerden yararlanarak enerjinin ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını, tasarrufun öncelik olmasını ve çevre yükünün azaltılmasını sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kutes Metal’in kalite politikası prensiplerinde kritik öneme sahip iş sağlığı ve güvenliği kriterleri, ISO 45001 standartlarına göre belirlenir. ISO 45001, dünya genelinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda belirlenen ilk ve en geniş kapsamlı standarttır. İş ortamında yaşanan kazaları ve çalışma koşullarından kaynaklanan hastalıkları en aza indirme amacıyla belirlenen ISO 45001 standardına uygun politikalar geliştiren Kutes Metal, proaktif bir yönetim sistemi ile şeffaf ve bütüncül bir güvenlik anlayışından güç alır. ISO 45001 kriterlerini uygulayan Kutes Metal’in riskleri belirleme ve tehlikeleri en aza indirme konusundaki amaçları ve hedefleri ise şu şekildedir:

 • Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek, kuruma ait tüm tesislerde iş kazası ve meslek hastalığı risklerini tespit edip ortadan kaldırmak.
 • Her türlü önleme rağmen yine de yaşanabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarında maddi ve manevi zarar doğması durumunda önce çalışanları, sonra kurumu korumak.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlardan geri bildirim almak, çalışan görüşleriyle tesislerin güvenlik sorunlarını tespit etmek, gidermek ve bu sayede İSG konusunda yaşanabilecek riskleri sürdürülebilir iyileştirmeler yoluyla devamlı olarak gidermek.
 • İş sağlığı ve güvenliği için kurum içinde ayrı bir yönetim birimi oluşturmak ve tüm İSG çalışmalarını tek bir merkezden yürüterek kalite standartlarının operasyonel gücünü artırmak.
 • ISG yönetim sistemi aracılığıyla çalışanlara kendilerinin ve firmanın yasal sorumluluk ve haklarını bildirmek, bu sayede yasal yükümlülüklerin istikrarlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.
 • Çalışanlara sürekli eğitim ve bilgilendirmede bulunarak iş kazalarına karşı bilinç oluşturmak, bu sayede kaza risklerini minimum düzeye indirerek çalışan güvenliğini korumak.

Kutes Metal’in kalite güvence sertifikaları

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

DEUTSCHE BAHN Alman Demiryolları Onaylı Tedarikçi Sertifikası

2014/68/EU (PED) (Basınçlı Ekipmanlar Direktiflerine Uygun Kalite Güvence Sistemi)

AD 2000-W 0 (Basınçlı Kaplar Direktifine Uygun İmalatçı Firma Sertifikası)

Lyods Register (Gri ve küresel Dökme Demir için onaylı üretici)

ISO 45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

DNV Onaylı Gri ve Dökme Demir Üretici Sertifikası

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Kutes Metal Sıfır Atık Belgesi

Kutes Makine Sıfır Atık Belgesi

ISO 50001:2018

Right Arrow